Jaroslava Lišková Mašková, Zahradní 67, 326 00 Plzeň, IČ: 11629487